top of page

clubregels

Welkom bij KSCT Menen. Raadpleeg hier ons spelersreglement:

aanwezigheid & stiptheid

 

training

We gaan in groep samen met de trainer naar het oefenveld.
Aanwezigheid op training is VERPLICHT(dit om speelgerechtigd te zijn volgens afspraak met de trainer).
Bij ziekte of andere omstandigheden steeds de trainer op de hoogte brengen. Verjaardagsfeestjes en dergelijke zijn geen geldig excuus. 
Uiterlijk 20 min na het einde van de training wordt de kleedkamer verlaten.

wedstrijd

Het uur en plaats respecteren van samenkomst. Afwijking wordt door de trainer al dan niet toegestaan. 
Vergeet niet voor elke wedstrijd uw identiteitskaart bij te hebben (originele). Zo niet wordt u niet opgesteld. 
Spelen bij een andere categorie is niet toegestaan zonder medeweten van de trainer. 
Op verplaatsing steeds terug meekomen met wie men de heenreis maakte. Anders moet u de trainer verwittigen. 

 

Ziekte & belet

Bij ziekte of andere omstandigheden steeds de trainer op de hoogte brengen. Verjaardagsfeestjes en dergelijke zijn geen geldig excuus.

 

Houding
 

Wees altijd en overal beleefd. 
Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter na de wedstrijd, ook na een verlieswedstrijd. 
Behandel medespelers, tegenstrevers, trainer, afgevaardigden, terreinverzorger en bestuursleden met respect. 
In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. 

ONAANVAARDBAAR GEDRAG

Bij onaanvaardbaar gedrag door een van de leden binnen de club wordt de sanctie steeds besproken binnen de bepaalde cel en neemt de voorzitter de beslissing.
 

 • A. Trainer.
  a. Trainer wordt ter verantwoording geroepen bij de Sportieve Cel.
  b. Daar wordt de zaak bepleit en een standpunt ingenomen.
   

► Ofwel een schorsing
► Financiële sanctie
► ontslag

 

 • B. Afgevaardigde.

a. Wordt door de TVJO ter verantwoording geroepen;
b. De strafbepaling kan zijn:
► Blaam
► Ontslag
c. Het ontslag moet wel door het jeugdbestuur bekrachtigd worden.

 

 • C. Speler.

a. Wordt door de trainer ter verantwoording geroepen.

 • ► Krijgt een periodieke sanctie

 • ► Wordt doorverwezen naar de Sportieve Cel

 1. Krijgt een periodieke sanctie

 2. Wordt rest van het seizoen geschorst

 3. Moet de club verlaten.

 

 • D. Bestuurslid.

 1.  Wordt ter verantwoording geroepen bij de voorzitter.

 2.  Bestuurslid wordt de levieten gelezen en op zijn plichten/verantwoordelijkheden gewezen.

 3.  Wordt ontslagen.

Hygiëne & veiligheid

 

Douche VERPLICHT na iedere training en wedstrijd. 
Gelieve bij kwetsuren de clubarts te raadplegen. 
Er worden geen sieraden gedragen bij trainingen en wedstrijden. 
Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets verhalen. Maak gebruik van de opbergkastjes. 

Kledij & materiaal

 

kledij

Wij willen dat de volgende richtlijnen nauwlettend opgevolgd worden door elke jeugdspeler : 

 • KSCT Polo en Training: deze moeten altijd gedragen worden voor en na de wedstrijd. 

 • KSCT Opwarmingssweater: deze moet gedragen worden tijdens de opwarming voor de wedstrijd en ook door de wisselspelers die op de bank starten. 

 • KSCT Sporttas: uw voetbalgerief dient tijdens de wedstrijddagen altijd in de KSCT Sporttas te zitten. 

 • KSCT Nieuwe voetbalshort en kousen: deze moet je altijd zelf bijhouden en zorgen dat je de juiste short en kousen aanhebt voor de wedstrijd 

 • KSCT Winterjas: tijdens de wintermaanden dient de winterjas gedragen te worden voor en na de wedstrijd. 

 

Bij het niet opvolgen van de bovenstaande richtlijnen, m.a.w. het niet dragen van de juiste kledij voor, tijdens of na de wedstrijd, zal je daarop aangesproken worden door uw trainer.

materiaal

Scheenbeenbeschermers zijn verplicht bij iedere wedstrijd. 
Voetbalschoenen: duivels en preminiemen zijn van bondswege verplicht met Multi studs te spelen (Ook aan te raden bij andere categorieën)
Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst. 

verlies & diefstal

 

verlies

 • Van kledij of materiaal kan steeds gebeuren. In eerste instantie informeer u bij uw dichtst bijzittende ploegmaats in de cabine. 

 • Melden/vragen aan de terreinverzorger en trainer. 

 • Bij verlies van elk kledijstuk horende bij de cluboutfit, verplicht een nieuw aan te schaffen bij Lydia. 

diefstal

 • Dit zo vlug mogelijk melden aan de trainer en aangifte doen bij de Politie.

infrastructuur

 

de kleedkamers

​Worden enkel gebruikt om zich om te kleden en niet als speelplaats. 
De schoenen worden buiten gereinigd en gebeurt onder geen beding in de douche. 
Kledij onder de modder gaat niet in de douche. 
Modder en dergelijke kunnen nooit uit zichzelf op de muur terecht komen. 

velden

​Er wordt voor/na de training/wedstrijd NOOIT over het hoofdterrein gelopen.

verplaatsbare doelen

Worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaats gezet. NIET werpen. 
Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.

zittribune

Is geen speelplaats en de zitjes zijn geen voetsteuntjes.

materiaalruimtes

Er worden door de spelers zelf geen ballen opgepompt. 
Wordt niet betreden door de spelers. 

vuilnis

Hoort in de voorziene vuilnisbakken, zowel in als buiten de kleedkamers. 
De blauwe ton naast de “chalet” is GEEN vuilnisbak maar een waterreservoir.

administratie

 

Adres en ander administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld aan de jeugdsecretaris/trainer. 

schorsingen & boetes

 

schorsingen

Bij bewuste en zwaarwichtige inbreuken wordt de speler uit het clubbestand gewist. 
Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de jeugdcoördinator, of jeugdbestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken partijen. 
Schorsingen van de KBVB worden natuurlijk toegepast. 
Bij schorsing rode kaart (vanaf scholieren) moet de gesanctioneerde speler evenveel duiveltjeswedstrijden fluiten als hij wedstrijden geschorst is. 

boetes

Bij de KBVB opgelopen boetes door eigen schuld, worden door de speler zelf gedragen. 
Alle andere schade door baldadigheden aan de accommodaties vallen ten laste van de dader.

tornooien

Gelieve zich ter beschikking te stellen voor de tornooien na de competitie. Indien bepaalde feestelijkheden gepaard gaan met kerkelijke verplichtingen, de trainer zo vlug mogelijk inlichten. 

informatie

Bij selectie voor de wedstrijd van het weekend ontvangen de spelers een schriftelijke uitnodiging (zeker tot en met de preminiemen).
Door de toepassing van de Panathlonverklaring wordt 50% speelgelegenheid verzekerd aan de geconvoceerde speler. 
Elke speler en zijn ouders maken eventuele problemen bekend bij de jeugdcoördinator. 
Respecteer de integriteit van de club en laat u niet verleiden de club in een negatief daglicht te plaatsen. 

bottom of page