top of page

missie en visie

KSCT Menen met stamnummer 56, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond,
is sedert 1 juli  2014 de fusie tussen KSC Menen en KFC Toekomst Menen.

Missie
 

Onze missie, als volwaardig lid van de KBVB, in eerste instantie binnen het Provinciaal Voetbal, een voorbeeld club te zijn in de grote omgeving van de Entiteit Menen. Zowel bij het seniorenvoetbal als bij het jeugdvoetbal. Het A-elftal wordt beschouwd als de vaandeldrager van de club met een jeugdwerking die het verlengstuk wil zijn. Het is de motivatie om de eigen jeugdspeler via de jeugdopleiding te laten doorgroeien naar het A-elftal. De sportieve, pedagogische en sociale aspecten zullen dan ook hand in hand gaan binnen een gezonde financiële omgeving om dit doel te bereiken.

 

Een vlotte communicatie tussen de bestuursleden en medewerkers moet in vol vertrouwen en opbouwende sfeer gebeuren. De club zal eveneens alle kansen grijpen om de infrastructuur optimaal te houden en te verbeteren, door alle mogelijke overheids- en andere instanties te benaderen.

 

Deze missie moet de club brengen tot een sportief beleid voor alle leden en alle betrokkenen.

 

Visie
 

• Het fanionelftal op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen, met eindpunt 1ste Provinciale West-Vlaanderen.

• Het A-elftal moet een aantrekkingspool zijn voor de jeugdspeler door attractief voetbal te brengen met een herkenbare speelstijl. (combinatiespel, opbouw van achteruit, zonevoetbal bij bal+ en bal-)

• De jeugdopleiding wordt de springplank naar de 1ste ploeg:

o Deze is verdeeld in een onderbouw, middenbouw en een bovenbouw

o Bestaat uit selectieteams (Provinciale) en recreatieve-educatieve (gewestelijke) ploegen.

 

• De jeugdwerking moet via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing naar hun eigen mogelijkheden.

 

• Jeugdopleiders steunen en kansen bieden om zich verder te ontwikkelen als opleider.

 

• Een gezonde financiële club die een toegevoegde waarde brengt naar sponsors door als een groeiende, sportieve en sociale club in de media vermeld te worden.

 

• Het pedagogische aspect mag nooit ver weg zijn.

 

• Iedereen de kans om naar eigen kunnen te fungeren binnen de club.

 

• Alle leden, losse medewerkers, ouders en sympathisanten binnen de club de opgestelde normen en waarden van de club te laten respecteren.

 

• Respect en discipline wordt hoog in het vaandel gedragen

 

• Het status van de club optimaal houden en eventueel verhogen.

 

• De club wil een belangrijke plaats nemen binnen het sociale verenigingsleven van de entiteit Menen

 

Rol en bijdrage van de jeugdwerking
 

1) Toegevoegde waarde naar sponsors toe.

a) Een positieve jeugdwerking is een aantrekkingspool van jeugd, ouders en sympathisanten waardoor de sponsors door hun steun in een positief sociaal daglicht gebracht worden.

 

2) Binding en doorgroeien van jeugdspelers.

a) Streven naar een brede basis om de continuïteit binnen de jeugdopleiding te garanderen.

b) Jonge spelers de kans geven in de seniorenelftallen.

 

3) Maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden.

a) Beschikt over een administratieve structuur Ondersteuning van de sportief technische structuur(interne/externe communicatie; alg coördinatie tussen de diverse categorieën; begeleidende functie van de trainer, afgevaardigden en losse medewerkers.)

b) Beschikt over een sportief technische structuur Hoofddoel elke jeugdspeler beter te leren voetballen.

 

4) Een belangrijke rol binnen het sociale leven binnen de entiteit. Het plezant maken binnen onze club smeedt een band tussen jeugdspeler/ouder en supporter.

 

Doelstelling van de club is zeer duidelijk:

 

Op termijn moet onze U17 en beloften een bron van talenten worden. De betere jeugdspelers, ouder dan U15, moeten in ofwel U17 en/of beloften terecht komen. Via de stap naar de beloften moet er een brug gebouwd (postformatie cel) worden naar onze eerste elftal, deze moet op termijn bestaan uit eigen opgeleide talenten. De groepen U17 en beloften (2de elftal) moeten op provinciaal niveau kunnen spelen zodanig dat de uitdaging en het leerproces hoog genoeg is om ons 1ste elftal te voeden.

 

Strategie inzake integratie van (nieuwe) jeugdspelers in de A-kern

 

Talenten moeten de kans krijgen zich op een sportief, hoger platform te ontwikkelen. Deze kansen worden bij mogelijkheid aangereikt door onze club. Spelers van U17 trainen/spelen bij uitnodiging bij de beloften. De volgende stap is dat de betere beloften op termijn de stap zullen kunnen zetten naar de A-kern, deze wekelijks 2 à 3 groepstrainingen te laten mee doen met de A-kern. Ook tijdens de voorbereiding sluiten ze aan bij de A-kern, waardoor ze meekunnen op stage, mee oefenwedstrijden kunnen spelen en de hoofdcoach de evolutie die ze doormaken nauwlettend kan opvolgen.

KSCT Menen is een vaste waarde binnen het provinciaal en gewestelijk voetbal. Wij streven naar een goed uitgebouwde en uitgebalanceerde JO. Op die manier wordt de JO een belangrijke component binnen de club.

Vanuit onze JO willen we de voetbalsport promoten en mogelijk maken voor alle spelers van Groot Menen en omliggende.

Binnen de JO streven we naar een positieve en aangename sfeer te creëren zodat iedere speler zich bij ons thuis voelt. Binnen onze multiculturele samenleving proberen wij met onze JO te voldoen aan de eisen van iedere speler en een symbiose te vinden binnen de verschillende culturen.

Wij willen ons profileren in de regio als een van de beste jeugd- opleidingen.

Naast de ultieme ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor nationaal voetbal willen wij ook het recreatieve en sociale aspect (G-Foot) van de jeugdwerking niet uit het oog verliezen.

De jeugdopleiding binnen KSCT Menen hebben wij naar voor gebracht met de initialen van onze vereniging die meteen ook de “speerpunten” in onze opleiding in de verf zetten.

KWALITEIT


Wij streven naar een kwalitatieve jeugdopleiding:

•             door het “op maat opleiden” van iedere jeugdspeler ongeacht nationaliteit of afkomst.

•             door het ontdekken en aanwerven van talentrijke spelers uit de regio.

•             door het aantrekken van goede trainers en bijgevolg aanbieden van een goede vorming.

•             door een geregelde kwalitatieve evaluatie en bijsturing van de spelers.

•             door het ter beschikking stellen en onderhouden van 2 trainingscampussen.

•             door de nadruk te leggen op technisch verzorgd voetbal.

•             door op tactisch vlak te kiezen voor de zonefilosofie.

•             door op fysisch vlak een verantwoordelijke en aangepaste belasting aan te bieden.

•             door op mentaal vlak de spelers weerbaar te maken zodat ze bij een tegenslag voldoende doorzetting tonen

•             door naar de top van de piramide (postformatie) toe meer de nadruk leggen

•             op individuele opleiding om zo de speler klaar te stomen voor het eerste elftal.

 

Besluit: een jeugdspeler opgeleid binnen KSCTM moet zowel op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak kwalitatief voldoende gevormd zijn om door te stomen naar een eerste elftal in de provincie.


 

SOCIAAL
 

De laatste jaren werden er grote inspanningen gedaan om KSCTM te promoten en naar buiten uit wat meer in de “picture” te plaatsen. Dit vereist natuurlijk een blijvende “aanwezigheid” op allerhande manifestaties, het ontwikkelen van nieuwe uitdagingen en het onderhouden en aanscherpen van de samenwerkingsverbanden met bepaalde instanties. KSCT MENEN wil zijn SOCIALE ROL in de regio in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen. De volgende “projecten” of samenwerkingsverbanden werden geconcretiseerd.

  • Samenwerken met scholen op vlak van infrastructuur  (gebruik sportzalen)

  • Samenwerking met KV Kortrijk (netwerkclub)

  • Samenwerken met voetbalschool SAMBA

  • Aanbieden van voetbalstages (paasstage – zomerstage)

  • Initiatiedagen voor nieuwe spelers.

  • Aanbieden van meisjesvoetbal

  • Aanbieden van G voetbal

  • Samenwerking Multimove (gezinsbond)

 

 

COMMUNICATIE
 

De basis van een goede samenwerking binnen een vereniging is de “communicatie”. Om vooruitgang te boeken moet deze positief en opbouwend gebeuren binnen alle geledingen en cellen van onze club.

 

TEAMSPIRIT
 

HET GEHEEL IS MEER DAN SOM VAN DE AFZONDERLIJKE

DELEN. Voetbal is een ploegsport maar door iedere speler individueel beter te maken en het team als ploeg te laten spelen creëer je een meerwaarde binnen de jeugdopleiding.

Enkele belangrijke factoren die bijdragen tot een hechte groep zijn:

•             Gemotiveerde en enthousiaste trainer die een voorbeeld- functie heeft 

•             Goede spelersgroep die luisterbereid is en gemotiveerd om bij te leren en tot het uiterste te gaan.

•             Spelers hebben respect voor elkaars kwaliteiten en tekortkomingen.

•             Spelers respecteren trainer en medewerkers.

•             Positief denkende ouders die motiveren en stimuleren.

 

MOTIVATIE EN ENTHOUSIASME
 

Wij willen ons met de jeugdopleiding profileren als een POSITIEVE EN ENTHOUSIASTE club waar het leuk vertoeven is. Ieder lid dient gemotiveerd te zijn vooraleer zich in de club te profileren. Onze leuze is “Samen Sterk”. “ENTHOUSIASME IS DE BESTE MANIER OM TE SLAGEN”. Hoe kunnen we onze jeugdspelers opleiden naar gemotiveerde en enthousiaste voetballers? Ons recept is eenvoudig. Geef als sportieve staf het voorbeeld.

 

•             Straal als sportieve cel positivisme, enthousiasme en motivatie uit 

•             Houd bij de trainers het vuur brandend 

•             Hoofdvereiste om tot dit resultaat te komen is gemotiveerde, enthousiaste trainers aanwerven 


“WIE HET VUUR NIET IN ZICH HEEFT, KAN HET NIET DOORGEVEN”.

Onze leuze is

"Motivated! Join the club!"

bottom of page