top of page

Klaart de hemel op voor de jeugd van KSCT Menen ?Na een intense maar positieve vergadering deze morgen werd beslist een doorstart te maken met de jeugd van KSCT Menen. (inclusief G-voetbal)

Er zal volgend seizoen gespeeld worden op provinciaal niveau vanaf de U8 tot en met de U19/U21. De U7 zal zoals steeds op gewestelijk niveau acteren.

Er werd gekozen voor een sociaal en duurzaam project op provinciaal niveau en niet meer voor interprovinciaal voetbal, omdat wij jullie geen garanties kunnen geven dat we het IPU voetbal nog naar behoren kunnen invullen.

Er werd een nieuw jeugdbestuur opgericht met Patrick Soete ( voorzitter ), Dirk Vranckx ( secretaris en sponsoring ), Cindy Meersman (kledijverantwoordelijke) Kris Vangheluwe ( website en evenementen ), Arne Beyens ( communicatie met de Stad en met de ouders ) en Frederik Dumont ( tornooien ). Nieuwe kandidaturen zijn nog steeds welkom.

Op dinsdag 1 maart is er een bijeenkomst gepland met de jeugdtrainers om hen zo vlug mogelijk in het nieuwe sportieve plaatje in te passen.

Er werd ook nieuw financieel plan opgemaakt en de organisatiestructuur werd aangepast.

Het is de bedoeling om in het seizoen 2023-2024 opnieuw een 1ste ploeg op te starten, weliswaar op het laagste niveau maar met veel enthousiaste ( eigen ) jonge spelers.

We hopen met deze communicatie de onzekerheid bij ouders en spelers weg te nemen en rekenen er ten stelligste op dat jullie voor volgend seizoen blijvend voor KSCT Menen zullen kiezen en ons nieuw project een kans zullen willen geven.

Er zal in die optiek binnenkort ook een “open” algemene vergadering georganiseerd worden, waarbij alle ouders en sympathisanten uitgenodigd zullen worden en waarbij wij een antwoord zullen geven op de vragen en bezorgdheden die er mogelijks na deze communicatie nog zullen zijn.

Bedankt voor jullie begrip en tot gauw!


Het nieuwe jeugdbestuur KSCT Menen

Comments


bottom of page